Skip novosti

Novosti

Picture of Aleksandar Stanimirović
Obaveštenje o odbrani praksi na Master akademskim studijama na Studijskom programu Računarstvo i informatika u junskom ispitnom roku
by Aleksandar Stanimirović - Thursday, 25 June 2015, 12:31 PM
 

Odbrana praksi je zakazana za 06.07.2015. u 13:00h u Sali 1. Molim Vas da slanjem email-a na nikola.davidovic@elfak.ni.ac.rs potvrdite prisustvo na odbrani pojedinačno ili kao deo tima koji je radio u nekoj of firmi. 

Izveštaj sa stručne prakse, potpisan od strane mentora je potrebno predati najkasnije do 06.07.2015. u 11:00 u laboratoriji M2-2.

Picture of Aleksandar Stanimirović
Praksa na Osnovnim akademskim studijama - Obaveštenje za studente IV godine OAS
by Aleksandar Stanimirović - Friday, 29 May 2015, 1:18 PM
 


Praksa na OAS se realizuje u VIII semestru, individualna je, i obavlja se u trajanju od 2 nedelje u firmi (ili naučno-istraživačkoj laboratoriji Fakulteta) po izboru studenata.

Za proces realizacije prakse zadužena je Komisija Katedre za računarstvo (za detalje obratite se Predsedniku ...

Read the rest of this topic
(139 words)
 

Skip courses

Courses